topbanner lille

Akademi Syd

Kort om Service og Turisme Akademi Syd
– et samarbejde mellem Skærbæk Kursus- og Eventcenter & Meng & Company a/s
– fokus på træning, eksekvering, relationer, og strategiimplementering
– Forny din licens til at begejstre – kunderne, teamet og hinanden
– Styrk fundamentet der bærer virksomheden, engagementet –tilfredsheden – loyaliteten og salget/økonomien

Målrettet træning

Skærbæk Kursus- og Eventcenter har i en årrække arbejdet målrettet med træning og implementering af det gode værtskab, gæstefokus, service og salg samt kunsten at få endnu flere ambassadører.
Arbejdet med Værtens bedste service og værtskab, er bl.a. inspireret af mange af de værktøjer, som konsulenthuset Meng & Company a/s har udviklet, derfor er det helt naturligt, at der nu er indgået et samarbejde imellem Skærbæk Kursus- og Eventcenter og Meng & Company a/s.

Samarbejdet betyder, at der er skabt et nyt syddansk trænings-akademi med fokus på Service, Salg, Ledelse og Turisme. Akademiet fokuserer på eksekvering og implementering af allerede kendt viden, suppleret med let tilgængelige værktøjer der understøtter træningen i dagligdagen.

Vi oplever, at alle virksomheder har et veluddannet personale, der jævnligt deltager på kurser, seminarer eller længerevarende uddannelser. Disse tiltag giver god ny viden, for den enkelte. Viden og indsigt der desværre ofte bliver personbåret og således kan ende med at være ”indkapslet” viden hos den enkelte. Service og Turisme Akademi Syd ser som sin fornemmeste opgave at bringe de skjulte ressourcer i spil, træne de interne relationer samt forfine og forøge teamets performance, altså hvad sker der, når dygtige medarbejdere samarbejder og løfter i flok?

Får vi det bedste frem i hinanden? Producerer vi innovative løsninger, sammen? Er kulturen præget af faglig nysgerrighed? Hepper vi hinanden fremad og skaber den gode stemning – også over for vore gæster? Hjælper vi hinanden til et forbedret økonomisk resultat?

Pitstop

Alt dette og meget mere, vil være en del af alle de træningssamlinger eller pit-stop´s, som nu udbydes i Service og Turisme Akademi Syd. Alle aktiviteterne tager afsæt i den enkelte virksomhed og har et branchespecifikt fokus. Service og Turisme Akademi Syd vil give virksomheder og organisationer en hjælpende hånd, når nye vaner, mønstre og kulturer skal eksekveres. Der udbydes ikke standard kurser eller traditionelle uddannelsesforløb.
Vi benytter evidens baseret viden, værktøjer og metoder og igangsætter træningsaktiviteter, der tager afsæt i organisationens kendte viden og modeller. Der benyttes herudover en unik learning by doing THRILL™-metodik, som også indeholder en række let anvendelige værktøjer der hjælper med eksekveringen og sikrer et højt udbytte og effekt på bundlinjen.

Analyser viser med tydelighed, at de bedste resultater opnås, når der sættes fokus på flere faser på udviklingsrejsen. Op imod 80 % af effekten af et kursus eller en uddannelses, går ofte tabt, fordi der ikke i tilstrækkelig grad er fokus på bl.a. forberedelse, implementering og den efterfølgende træning. Vi fokuserer på følgende tre faser af udviklingsrejsen:

– Forberedelsen – Er jeg tændt og klar? Er jeg personlig forberedt? Mit personlige fokus?
– Pit Stop – Træningssamlingen med inspiration, viden og værktøjer
– Implementering – Eksekveringsplan, træning, løbende inspiration. Call-partner?

En træningsdag, et Pit Stop, vil give viden, inspiration og materialer til brug til alle tre faser af udviklingsrejsen, ialt materialer til mindst 24 timers træning.

Forskellige temaer

Vi sætter spot på 4 væsentlige områder, når der skal skabes udvikling, vækst og bedre bundlinje:

1. Engagement og resultater i hverdagen – 28. marts 2017
2. Salg og service i detailhandlen – 25. april 2017
3. Ledelse af service og turisme virksomheder – 30. maj 2017

Tilmelding senest 3 uger før aktiviteten på mail til stas@kursus-fritidscenter.dk

Læs folderen om Akademi Syd HER

Læs en kursusbekrivelse af de enkelte kurser under menupunktet “Kursusbeskrivelse” eller klik her

Du kan også få mere information ved at ringe til Søren hos Skærbæk Kursus- og Eventcenter, tlf.: 74751970 eller til Karsten Koch fra Meng & Company a/s tlf.: 70212345.

Få mere at vide banner

bund banner 2xlogo